Wij helpen als u last heeft van
Zo werkt Mentaal Sterk
Uw dossier en privacy
Wij helpen u in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
Klachten over de behandeling
Kosten

Wij helpen u in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)

Uw huisarts/ bedrijfsarts of de praktijkondersteuner heeft u een verwijzing gegeven voor een psycholoog werkzaam in de Generalistische Basis (GB) GGZ.
Een GZ-psycholoog is speciaal geschoold voor uw problematiek en BIG geregistreerd. Een behandeling in de GB GGZ begint met een intakegesprek en kan enkele weken tot enkele maanden duren. Het intakegesprek is onderdeel van uw behandeling.
Voor de behandeling onderscheiden wij 5 trajecten:

Kort traject (ongeveer 5 sessies)
Midden traject (ongeveer 8 sessies)
Lang traject (ongeveer 12 sessies)
Chronisch traject (per jaar minder intensief)
Onvolledig behandeltraject (1 a 2 sessies)

N.B.:De zorgkosten van uw traject zijn niet afhankelijk van het aantal sessies of de tijdsbesteding. Landelijk is afgesproken dat zorgverzekeraars een vast bedrag betalen op basis van uw zogenaamde "zorgzwaarte" zoals wij die inschatten bij het begin van uw behandeling. Zorgverzekeraars betalen overigens niet voor afspraken wanneer u niet verschijnt en u te laat afbelt (of mailt), daarom berekenen wij (net als alle andere GGZ aanbieders) in dat geval een no show tarief van 98 euro dat u dan zelf dient te betalen. Het te laat of niet afbellen/mailen zorgt voor een langere wachttijd voor andere clienten omdat dan niet meer tijdig nieuwe clienten kunnen worden ingepland. Ook is het voor behandelaren vervelend omdat ze gaten in hun agenda krijgen en zich onnodig zorgen maken.