Wij helpen als u last heeft van
Zo werkt Mentaal Sterk
Uw dossier en privacy
Wij helpen u in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
Klachten over de behandeling
Kosten

Uw dossier en privacy

Voor de behandeling aanvangt vragen wij u om toestemming om met uw huisarts te kunnen overleggen. Aan uw arbo- of verzekeringarts wordt alleen informatie verstrekt als u ons daartoe machtigt. Aan andere betrokkenen zoals familie of werkgever wordt zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen informatie verstrekt.

Van uw behandeling wordt een (elektronisch) dossier bijgehouden. U heeft recht op inzage in dit dossier. Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen.

Na afloop van de behandeling wordt het dossier volgens de wettelijke eisen 15 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.