Wij helpen als u last heeft van
Zo werkt Mentaal Sterk
Uw dossier en privacy
Wij helpen u binnen de basisgeneralistische GGZ (BG GGZ)
Klachten over de behandeling
Kosten

Kosten

Indien u wordt verwezen door uw huisarts of bedrijfsarts worden de kosten van de behandeling door de ziektenkostenverzekeraar volledig vergoed. Bij iedere GGZ behandeling wordt wel uw eigen risico aangesproken. Het jaar waarin de behandeling aanvangt geldt als jaar waarin u uw eigen risico aanspreekt.

Mentaal Sterk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De geleverde zorg wordt na afloop van de behandeling rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Hierbij worden niet alleen de behandelsessies, maar ook tijd, zoals dossiervoering, overleg en rapportage geregistreerd. Daarom zal de gedeclareerde behandelduur altijd langer zijn dan het strikte aantal behandelsessies. Overigens: de zorgkosten van uw traject zijn niet afhankelijk van het aantal sessies danwel de tijdsbesteding. Landelijk is afgesproken dat zorgverzekeraars een vast bedrag betalen op basis van uw zogenaamde "zorgzwaarte" zoals wij die inschatten bij het begin van uw behandeling.

Zorgverzekeraars betalen overigens niet voor afspraken wanneer u niet verschijnt en u te laat (>24uur vantevoren) afbelt, daarom berekenen wij (net als alle andere GGZ aanbieders) in dat geval een no show tarief van 98 euro dat u dan zelf dient te betalen.

Jeugd 12 tot 18 jaar
Sinds 2015 vergoeden de Gemeenten de behandelingen voor jeugdigen. Als de huisarts een jongere  naar Mentaal Sterk verwijst, zorgen wij (met goedkeuring van de jongere en de ouders) voor de aanmelding bij de Gemeente waar de jongere staat ingeschreven.
Mentaal Sterk heeft contracten met de volgende Gemeenten: Weert, Nederweert, Leudal, Maasgouw, Echt Susteren, Roermond en Roerdalen.

In 2017 kunnen wij helaas geen jeugdigen onder de 18 jaar in behandeling nemen. Vanaf 2018 is dit weer wel mogelijk.