Wij helpen als u last heeft van
Zo werkt Mentaal Sterk
Uw dossier en privacy
Wij helpen u in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
Klachten over de behandeling
Kosten

Zo werkt Mentaal Sterk

Na uw telefonische of schriftelijke aanmelding ontvangt u een intakegesprek van ongeveer een uur. Na het intakegesprek wordt u opgebeld en hoort u wanneer uw behandeling start en wie uw behandelaar zal zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met uw wensen en behoeften.
Het kan voorkomen dat uw problematiek te zwaar is om binnen Mentaal Sterk te kunnen worden behandeld. In overleg met u wordt de huisarts hiervan op de hoogte gesteld en hij of zij zal met u de andere mogelijkheden bespreken.

E-health
Binnen Mentaal Sterk zijn veel mogelijkheden om digitaal aan uw problemen te werken. Bijvoorbeeld door het invullen van vragenlijsten of het maken van opdrachten die uw behandelaar u opgeeft.
Deze worden aangeboden in onze beveiligde website omgeving. Zo kunt u aan uw problemen werken wanneer u dat wilt.
Uw behandelaar zal u hierin begeleiden.