Maak een afspraak
Samenwerkingspartners
Hoe te bereiken
Aanmeldformulier

Samenwerkingspartners

Centiv
Mentaal Sterk maakt sinds 2017 deel uit van Centiv

Kinderen en jeugd
PIO is een psychologenpraktijk voor kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar). Mentaal Sterk werkt met deze praktijk samen op het gebied van jeugdigen
www.pio.praktijkinfo.nl

Ketenzorg binnen de generalistische basis GGZ (Zorgstraat PoZoB)
Samen met huisartsen, zorgverleners en zorgverzekeraars in Zuid Brabant is zorgstraat PoZoB ontwikkeld. De GZ psychologen van Mentaal Sterk maken deel uit van deze ketenzorg. www.pozob.nl

Postdoctorale opleiding GZ-psycholoog. Mentaal Sterk en het Vincent van Gogh instituut bieden gezamenlijk een praktijkopleidingsplaats voor een aankomend BIG geregistreerd GZ psycholoog. Rino Zuid verzorgd de theoretische opleiding tot GZ-psycholoog op locatie in Eindhoven. www.rinozuid.nl