Onze medewerkers
Onze visie

Medewerkers

marja

Marja Schouten
heeft Mentaal Sterk opgericht. Zij heeft als psycholoog meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van psychische hulpverlening zowel bij algemene psychische problemen als bij arbeidsgerelateerde problematiek.
Zij heeft de vervolgopleiding tot cognitieve gedragstherapeut gedaan en tevens de opleiding voor EMDR therapeut. Zij is als GZ psycholoog (BIG) geregistreerd.
Haar specialiteit is traumaverwerking, zowel trauma’s uit een recent- als uit een ver- verleden. Goede hulpverlening en mensen “iets meegeven” staan bij haar centraal.


marika

Marika Schreuder-Blom
werkt sinds begin 2009 als GZ psychologe bij Mentaal Sterk. Zij heeft veel ervaring in het behandelen van cliënten die om diverse redenen uitgevallen kunnen zijn of dreigen uit te vallen op het werk. Haar werkwijze is klachtgericht en kenmerkt zich door kortdurende oplossingsgerichte behandelingen, gebaseerd op cognitieve gedragstherapeutische technieken. Ondanks deze praktische insteek is haar werkwijze holistisch; lichaam en geest zijn één. Dit is wat zij cliënten graag zelf wil laten ontdekken.


an-ubben

An Ubben werkt sinds begin 2011 bij Mentaal Sterk. Ze heeft ruime ervaring opgedaan binnen de eerste en tweedelijnszorg met diverse problematiek (o.a. angst- en stemmingsklachten, verslavingsproblematiek, werkgerelateerde problemen, verwerkingsproblematiek en levensfaseproblematiek). Als GZ-psychologe en EMDR therapeute werkt ze primair vanuit een cognitief-gedragstherapeutische invalshoek, maar zal vooral in samenspraak zoeken naar de behandelmethode die het beste past. Ze vindt het belangrijk dat de ander zich veilig voelt en stemt de behandeldoelen af op de persoonlijke hulpvraag. Haar streven is om het gevoel van vertrouwen, het hebben van de regie, het herwinnen van perspectief en stabiliteit bij de ander te versterken, waardoor problemen kunnen worden overwonnen of de persoon zich beter in staat voelt met bepaalde klachten om te gaan.

Dieke

Dieke Couwenberg
is GZ-psycholoog en sinds februari 2014 werkzaam bij Mentaal Sterk. Zij heeft ervaring opgedaan in eerste- en tweedelijnspraktijken met diverse problematiek, waaronder angst- en stemmingsklachten, zelfbeeldproblemen en lichamelijke klachten (zoals spanningsklachten of onverklaarde lichamelijke klachten). Ze werkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader waarbij ze gebruik maakt van o.a. mindfulnes en EMDR. Haar visie is om in samenspraak met de cliënt behandeldoelen vast te stellen en te bekijken welke behandelmethode hierbij het beste ingezet kan worden. Zij vindt het belangrijk dat cliënten de ruimte ervaren om aan te kunnen geven wat zij nodig hebben en wat zij willen en verwachten. 


Dalida

Dalida Nelissen
 is werkzaam bij Mentaal Sterk sinds 2012. Bij de Universiteit Utrecht heeft zij de opleiding Psychologie gevolgd en de master Klinische Psychologie behaald. Daarna is zij enkele jaren werkzaam geweest als psycholoog bij een GGZ-instelling en later bij verschillende huisartsenpraktijken.
Zij vindt  het belangrijk dat iemand zich prettig en gehoord voelt in het contact. Haar voorkeur gaat uit naar een samenwerking waarbij ze onderzoekt wat de probleemgebieden zijn, maar ook waar de kracht van iemand ligt. Afhankelijk van de hulpvraag werkt ze vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader of meer gericht op onderliggende (mogelijk onbewuste) patronen en gevoelens. Verder vindt ze het belangrijk dat mensen in contact komen met zichzelf en met hun eigen wensen en grenzen. Haar visie is dat eerst bewustwording nodig is en dat daaruit de verandering volgt.jos

Jos de Leuw
is psychotherapeut en werkt sinds oktober 2012 bij Mentaal-Sterk. Hij is vanaf 1990 werkzaam binnen de GGZ. Na een aantal jaren werkzaam en opgeleid te zijn geweest binnen ggz-instellingen als de Riagg, is hij in 1999 een eigen praktijk begonnen in Tilburg. Hij werkt als cognitief-gedragstherapeut, maar de afgelopen jaren ook met EMDR, EFT (partnerrelatietherapie) en vanuit een psychodynamische therapierichting. Hij vindt het van belang dat cliënten meer inzicht krijgen in eigen gevoelens en reacties op die gevoelens. Klachten worden vaak veroorzaakt door standaardreacties op gevoelens, die bedoeld zijn om niet geconfronteerd te worden met bijvoorbeeld pijn en boosheid. Juist door de aandacht wel te richten op deze gevoelens en hun lichamelijke signalen, kunnen mensen beter omgaan met de problemen van het dagelijks leven. Om dat te bereiken moeten mensen zich bewust worden van die standaardreacties die ze hebben opgebouwd om niet bij dat gevoel te komen. Als dat eenmaal lukt ervaren mensen het als een bevrijding en verdwijnen de klachten.


wendy

Wendy Wildschut
werkt sinds april 2013 als psycholoog bij Mentaal Sterk. Na haar studie Psychologie en Geestelijke Gezondheid aan de Universiteit van Tilburg heeft zij binnen meerdere instellingen werkervaring opgedaan, o.a. op het gebied van angst- en stemmingsklachten en verslavingsproblematiek.  Wendy  werkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. Een praktische en persoonlijke aanpak die goed aansluit bij de cliënt, vindt zij belangrijk.


milou

Milou Slenders
is afgestudeerd als psychologe. Zij heeft de bacheloropleiding Psychologie en de masteropleiding Klinische en Gezondheidspsychologie afgerond aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft tijdens haar opleiding ervaring opgedaan met diverse problematiek, waaronder angst- en stemmingsklachten, somatische klachten en persoonlijkheidsproblematiek. Ze werkt met name vanuit een cognitief gedragstherapeutische kader, waarbij anders leren denken en doen de kern vormt tot vermindering van klachten. Het is voor haar belangrijk dat de ander zich veilig en vertrouwd bij haar voelt. Zij geeft de voorkeur aan een persoonlijke en klachtgerichte aanpak.


Wiljan Hendrikxondersteunt, samen met het secretariaat van Centiv, het therapeutenteam van Mentaal Sterk. U kunt bij haar terecht voor het maken van een afspraak, het wijzigen van afspraken en vragen over de financiële afhandeling.


Wij werken samen met Praktijk PIO van orthopedagoge generaliste Maddie Piepers van Engelen. Zij is gespecialiseerd in kinder -, jeugd en jongvolwassen therapieën.

Tevens werken wij samen met praktijk Mindwaves van Monique Coolen. Zij is psychotherapeute en verzorgt voor Mentaal Sterk de Mindfulnes Cognitieve Therapie groepen.


Fotografie: Jeroen Senders van FotoWeert


fotoweert

Staf overleg bij Mentaal Sterk