Mentaal Sterk Werknemerszorg
Arbeidsgerelateerde klachten
Aanmelden
Kosten

Aanmelden

Hoe kunt u de werknemer aanmelden:
De werkwijze is simpel:
De werknemer meldt zich aan. De werknemer kan zich alleen aanmelden indien hij een schriftelijke goedkeuring van de werkgever kan overleggen.

Het eerste gesprek volgt, afhankelijk van de actuele wachttijd, meestal binnen een paar weken en duurt anderhalf uur. Indien nodig worden vragenlijsten afgenomen.

Na dit gesprek volgt een onderbouwde adviesrapportage met doelstelling en prognose voor een:

Kort traject: 5 sessies
Midden traject: 10 sessies
Lang traject: 15 sessies

Bij afsluiten wordt een eindrapportage gemaakt.

In overleg met de werknemer zal de bedrijfsarts, de manager of personeelszaken een eindrapportage ontvangen. Tussentijds is e-mail of telefonisch contact ivm reintegratie-activiteiten mogelijk.