Mentaal Sterk Werknemerszorg
Arbeidsgerelateerde klachten
Aanmelden
Kosten

Arbeidsgerelateerde klachten?

Overspannenheid en Burnoutklachten
Wij bieden werknemers van een onderneming de mogelijkheid om snel en discreet advies en zonodig professionele begeleiding te krijgen bij allerhande persoonsgebonden problemen die hun functioneren in het bedrijf kunnen beïnvloeden. De burnoutklachten zijn hier het bekendste voorbeeld van.

“Wel willen maar niet meer kunnen”

Arbeidsgerelateerde ongevallen en de gevolgen daarvan
Wij behandelen werknemers die door een gewelddadige of noodlottige gebeurtenis een psychisch trauma hebben opgelopen. Deze gebeurtenissen lopen uiteen van vervelende gebeurtenissen thuis (een inbraak of overval ) tot ongevallen op het werk of natuurrampen.

Management coaching
Wij bieden leidinggevenden van een onderneming een discreet en onafhankelijk klankbord bij het zoeken naar een efficiënte en menselijke manier om een persoonlijk en/of relationeel probleem van medewerkers aan te pakken.

Voorbeelden:
Een conflictsituatie tussen twee waardevolle medewerkers oplossen
Medewerkers negatieve (en positieve) feedback geven
Een kritische medewerker of een kritische ploeg overtuigen
Een teleurgestelde medewerker opnieuw motiveren
Omgaan met pesten of intimidatie binnen de organisatie